אישורים


:חברת "אר.אם.טי" הינה החברה הפרטית הגדולה בתחומה בישראל. חברתנו מאושרת על ידי הרשויות הבאות


 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי לתכנון, פיתוח והסדרה של תשתיות ומערכות תחבורתיות משולבות, בהקפדה על הבטיחות לקידום שירותי הניידות והלוגיסטיקה, אשר .יתרמו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל

לחץ כאן לצפיה באישור החברה

   

 המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 בהחלטת ממשלה מס' 5 מיום 25/12/1988. ביוני 2006 הממשלה אישרה בישיבתה את בקשת השר לאיכות הסביבה לשנות את שם המשרד לאיכות הסביבה -למשרד להגנת
.הסביבה
:המשרד להגנת הסביבה פועל בשלוש רמות
.ארצית, מחוזית ומקומית


לחץ כאן לצפיה באישור החברה

משרד הכלכלה הוקם בשנת 1949 בשם "משרד התעשייה" וכלל בתוכו גם אגפים שעסקו במסחר והתעסוקה. למשרד יחידות סמך רבות הכוללות, בין השאר, את הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן, המעבדה הלאומית לפיזיקה,  מכון היצוא הישראלי, המוסד לבטיחות וגהות ושירות
.התעסוקה

לחץ כאן לצפיה באישור החברה